Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 2
 Hôm nay: 75
 Tuần hiện tại: 322
 Tháng hiện tại: 7,365
 Tất cả: 84,290
Địa chỉ CTK Hà Nam
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội tháng 10 năm 2022 tỉnh Hà Nam
STT Chỉ tiêu ĐVT tháng 10 năm 2022 % tăng/giảm
So cùng kỳ
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 126,0 +26,0
2 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 3.734,3 +54,9
3 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % 99,95 -0,05
4 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 532,3 +112,7
5 Tai nạn giao thông Vụ 10 +11,1
 
Video tuyên truyền