Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 2
 Hôm nay: 44
 Tuần hiện tại: 265
 Tháng hiện tại: 7,747
 Tất cả: 91,156
Địa chỉ CTK Hà Nam
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2022 tỉnh Hà Nam
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2022 % tăng/giảm
So cùng kỳ
1 Dân số trung bình Người 878.052 +0,3
2 Tăng trưởng kinh tế % 10,82 -
3 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 87 +14,2
4 Tổng sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 393,3 -2,0
5 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 114,1 +14,1
6 Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện Tỷ đồng 38.441,3 +7,6
7 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 41.228,6 +32,0
8 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % 103,36 +3,36
9 Vận chuyển hành khách Triệu HK 5,8 +39,3
10 Vận chuyển hàng hóa Triệu tấn 47,1 +19,0
11 Tai nạn giao thông Vụ 120 +3,4
 
Video tuyên truyền