Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 2
 Hôm nay: 80
 Tuần hiện tại: 287
 Tháng hiện tại: 17,305
 Tất cả: 195,764
Địa chỉ CTK Hà Nam
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội tháng 02 năm 2024 tỉnh Hà Nam
STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 02/2024 % tăng/giảm
So cùng kỳ
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 106,27 +6,27
2 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 4.377,3 +12,3
3 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % 103,73 +3,73
4 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 579,2 -1,7
5 Tai nạn giao thông Vụ 20 -20,0
 
Video tuyên truyền