Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 126
 Tuần hiện tại: 547
 Tháng hiện tại: 20,456
 Tất cả: 178,535
Địa chỉ CTK Hà Nam
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội tháng 11 năm 2023 tỉnh Hà Nam
STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 11/2023 % tăng/giảm
So cùng kỳ
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 116,91 +16,91
2 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 4.221,5 +4,2
3 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % 103,31 +3,31
4 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 570,4 +5,0
5 Tai nạn giao thông Vụ 22 +29,4
 
Video tuyên truyền