Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 1
 Hôm nay: 45
 Tuần hiện tại: 661
 Tháng hiện tại: 5,963
 Tất cả: 107,961
Địa chỉ CTK Hà Nam
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 năm 2020
26/01/2020 11:58:16 CH       325  Lượt xem
Tết Nguyên đán năm 2020 nằm trong cuối tháng 01 dương lịch, do vậy tháng 01 là tháng cao điểm cho hoạt động mua sắm hàng hóa.Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2020 đạt 2.320,2 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2019.
I. KINH TẾ
1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
a. Nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp tháng 01 năm 2020 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: thu hoạch và tiếp tục chăm sóc cây vụ đông chưa đến kỳ thu hoạch; chuẩn bị các khâu phục vụ gieo trồng lúa và rau màu chiêm xuân; phát động Tết trồng cây mừng Đảng, mừng Xuân; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Đánh giá sơ bộ vụ đông 2019 - 2020
Diện tích gieo trồng vụ đông 2019 - 2020 đạt 9.578,6 ha, giảm 5,2% (-525,8 ha) so với vụ đông trước, chủ yếu giảm diện tích cây ngô. Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho sản xuất vụ đông, một số cây trồng cho năng suất cao. Ước tính năng suất, sản lượng một số cây trồng cụ thể như sau:
Một số cây trồng
chủ yếu
Đơn vị       tính Vụ đông
2019-2020
Vụ đông
2018-2019
Tỷ lệ % so
vụ đông
2018-2019
Cây ngô        
- Diện tích ha 2.309 2.874 80,3
- Năng suất tạ/ha 53,0 52,7 100,6
- Sản lượng tấn 12.236 15.140 80,8
Rau các loại        
- Diện tích ha 5.283,6 5.317,9 99,4
- Năng suất tạ/ha 161,0 160,0 100,6
- Sản lượng tấn 85.066,0 81.724,4 104,1
Đỗ tương        
- Diện tích ha 1.047,0 1.140,8 91,8
- Năng suất tạ/ha 13,5 13,3 101,5
- Sản lượng tấn 1.413,5 1.514,8 93,3
         
         
- Công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2020
Bên cạnh với việc thu hoạch cây vụ đông, các địa phương đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, đặc biệt về nước tưới đảm bảo vụ chiêm xuân 2020 được gieo cấy đúng thời vụ. Đến ngày 15/01, khối lượng nạo vét kênh mương toàn tỉnh là 779.916 m3, đạt 108,7% kế hoạch; các công ty thủy lợi ứng trực, tích cực lấy nước khi có điều kiện.
Sản xuất vụ xuân năm nay dự báo thời tiết rét muộn, lượng mưa thấp hơn so với cùng kỳ. Vì vậy, ngành chuyên môn cùng các địa phương đã chủ động các phương án thích hợp ngay từ đầu vụ nhằm ứng biến kịp thời những khó khăn của thời tiết. Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 15/01 tiến độ cày lật đất đạt 25.566 ha, bằng 84,3% kế hoạch; diện tích đổ ải toàn tỉnh 7.805 ha, đạt 25,7% kế hoạch.
Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2020 toàn tỉnh là 30.313 ha, chia ra: thành phố Phủ lý 2.650 ha; huyện Duy Tiên 4.250 ha; huyện Kim Bảng 3.802,6 ha; huyện Thanh Liêm 6.050 ha; huyện Bình Lục 7.900 ha; huyện Lý Nhân 5.660,4 ha.
- Tình hình chăn nuôi
Đàn trâu bò, gia cầm trong tháng 01/2020 tiếp tục phát triển tốt, giá thịt hơi ổn định đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán. Chăn nuôi lợn vẫn đối mặt với khó khăn bởi dịch tả lợn Châu Phi, giá thịt lợn hơi trong tháng bắt đầu giảm so với tháng trước, dao động ở mức 78 - 85 nghìn đồng/kg. Lũy kế đến ngày 15/01/2020, tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy là 132.061 con ở 9.843 hộ chăn nuôi tại 614 thôn thuộc 111 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.  
Công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên. Cận Tết Nguyên đán, công tác kiểm tra, giám sát phát hiện dịch bệnh trên vật nuôi đối với các hộ chăn nuôi, các cơ sở kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm luôn được tăng cường.
b. Lâm nghiệp
- Trồng cây đầu xuân: Kế hoạch trồng cây năm 2020 của tỉnh là 300 ngàn cây. Chia ra các huyện, thành phố như sau: Thành phố Phủ Lý 35 ngàn cây, huyện Duy Tiên 25 ngàn cây, Kim Bảng 20 ngàn cây, Thanh Liêm 65 ngàn cây, Bình Lục 80 ngàn cây, Lý Nhân 75 ngàn cây.
- Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng: Theo kế hoạch năm 2020, dự án trồng rừng tiếp tục được triển khai thực hiện ở hai huyện Kim Bảng và Thanh Liêm (trồng lại sau khai thác) với tổng diện tích rừng sản xuất tập trung 30 ha, rừng được bảo vệ là 2.648 ha, trong đó: Kim Bảng 2.598 ha, Thanh Liêm 50 ha. Tổng diện tích được khoanh nuôi tái sinh là 287,1 ha, trong đó: huyện Thanh Liêm 133,7 ha và Kim Bảng 153,4 ha.
c. Thủy sản
Tình hình nuôi trồng thủy sản trong tháng 01 phát triển tốt, các hộ nuôi tranh thủ thu hoạch sớm thủy sản đã đủ thời gian nuôi chuẩn bị cho nhu cầu Tết Nguyên đán. Sản phẩm thủy sản được giá, tiêu thụ tốt trên thị trường đã thúc đẩy người sản xuất mạnh dạn đầu tư mở rộng tăng diện tích, tăng năng suất nuôi trồng.
2. Công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2020 ước tăng 10,4% so với cùng tháng năm 2019 và giảm 4% so với tháng trước, chủ yếu do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay trùng vào tháng 01. Trong đó: ngành khai khoáng tăng 2,7% và giảm 5,2%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,4% và giảm 4,1%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,5% và tăng 1% so với cùng kỳ và tháng trước; sản xuất và phân phối điện tăng 20% so với cùng kỳ.
 Trong tháng 01 năm nay, một số ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm 2019: sản xuất chế biến thực phẩm tăng 15,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 14,5%; dệt tăng 10,9%; sản xuất thiết bị điện tăng 9,9%...
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01/2020 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: thiết bị điện, điện tử tăng 19,7%; thức ăn chăn nuôi tăng 14,8%; vải các loại tăng 13,2%; xe gắn máy tăng 11,4%...
3. Hoạt động của doanh nghiệp
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2019 toàn tỉnh có 665 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 20 nghìn tỷ đồng; có 215 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng và 52 doanh nghiệp giải thể, phá sản.
Từ đầu năm đến 15/01/2020, có 33 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 444,2 tỷ đồng; 102 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng và 2 doanh nghiệp giải thể, phá sản.
Lũy kế tới 31/12/2019, toàn tỉnh có 954 dự án đầu tư còn hiệu lực (295 dự án FDI và 659 dự án trong nước) với vốn đăng ký 3.583,4 triệu USD và 116.715,1 tỷ đồng. Tính riêng dự án FDI trong khu công nghiệp có 255 dự án với vốn đăng ký 3.335,6 triệu USD, ngoài khu công nghiệp có 40 dự án với tổng vốn đăng ký 247,8 triệu USD.
4. Đầu tư, xây dựng
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 01/2020 ước đạt 123,0 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước, tăng 20,5% so cùng kỳ năm 2019 (do chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 tăng 60,7% so với năm 2019). Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh quản lý đạt 76,7 tỷ đồng tăng 25,1% và tăng 43%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 25,6 tỷ đồng, giảm 38,8% và giảm 28,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 20,6 tỷ đồng, tăng 50,2% và tăng 64,6%.
Công tác thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2019: Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 06/01/2020, giá trị thanh toán cho khối lượng hoàn thành năm 2019 đạt 1.357,5 tỷ đồng, đạt 98,3% tổng giá trị khối lượng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách do địa phương quản lý. Công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư XDCB được rà soát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo thanh toán vốn cho khối lượng hoàn thành đầy đủ, kịp thời theo quy định của Kho bạc Nhà nước.
Tình hình thu hút đầu tư: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, năm 2019, toàn tỉnh thu hút được 119 dự án đầu tư mới và thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư 74 dự án, thu hồi 10 dự án, trong đó:
- Thực hiện cấp mới 119 dự án đầu tư (57 dự án FDI và 62 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký đầu tư 717 triệu USD và 8.283,8 tỷ đồng.
- Thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư cho 74 dự án (50 dự án FDI và 24 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư 109,7 triệu USD và 3.007,1 tỷ đồng.
- Thực hiện thu hồi 10 dự án (8 dự án FDI và 2 dự án trong nước) với tổng vốn 29,7 triệu USD và 126,8 tỷ đồng.
5. Thương mại, dịch vụ
a. Tổng mức bán lẻ
Hoạt động thương mại những tháng cuối năm diễn ra khá sôi động do lượng mua sắm của người dân chuẩn bị cho tết Nguyên đán Canh Tý lớn, cùng với các hoạt động cưới hỏi, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, tổ chức hội nghị. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2020 đạt 2.320,2 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2019.
 Tổng mức bán lẻ tháng 01/2020: 12/12 nhóm ngành hàng, dich vụ tăng, trong đó: Lương thực, thực phẩm đạt 621,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,9%, tăng 18,3% so với cùng tháng năm 2019; gỗ và vật liệu xây dụng đạt 473,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,5%, tăng 20,8%; đồ dùng dụng cụ và trang thiết bị gia đình đạt 233,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,6%, tăng 15,8%; xăng, dầu các loại đạt 169,0 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,4%, tăng 7,8%....
Công tác quản lý thị trường được quan tâm đặc biệt trong dịp chuẩn bị tết Nguyên đán Canh Tý, Cục Quản lý thị trường kết hợp với các Sở, ban ngành có liên quan tập trung kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá và bán theo giá niêm yết; xử lý các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, đẩy giá bán lên cao gây bất ổn thị trường. Đồng thời tích cực kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đẩy mạnh công tác kiểm soát, vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào địa bàn tỉnh, ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh. Công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, nhằm phục vụ nhân dân đón tết Canh Tý an toàn, vui vẻ.
b. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành 
Tháng 01/2020 tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành phục vụ ước đạt 43.693 lượt khách, tăng 9,8% so với cùng tháng năm 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 01 đạt 182,2 tỷ đồng, tăng 10,0% so với cùng tháng năm 2019. Phân theo ngành kinh tế: dịch vụ ăn uống đạt 171,8 tỷ đồng, tăng 10,0%; dịch vụ lưu trú đạt 8,2 tỷ đồng, tăng 9,9%; dịch vụ lữ hành đạt 2,2 tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ năm 2019. 
c. Giá cả
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2020 tăng 1,25% so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung hàng hóa chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Canh Tý tương đối dồi dào, cùng với việc điều chỉnh liên tiếp giá nhiên liệu, sự biến động của giá vàng thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng. Cụ thể trong 11 nhóm hàng hóa:
Có 09 nhóm chỉ số giá tăng: Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,18%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,94%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,88%; giao thông tăng 0,83%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,39%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,31%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,20%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,10%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,08%.
Có 02 nhóm chỉ số giá ổn định, gồm: Bưu chính viễn thông; giáo dục.
Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 01 năm 2020 biến động trái chiều nhau, giá vàng tăng 3,73%,  giá đô la Mỹ giảm 0,04% so với tháng trước.
Dự báo trong tháng tới giá cả hàng hoá sẽ biến động nhẹ.
d. Vận tải
Hoạt động vận tải tháng 01 năm 2020 trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, ngành giao thông tích cực phối hợp với các ngành liên quan đầy mạnh và hoàn thiện các công trình giao thông theo kế hoạch, các cơ sở vận tải đã chuẩn bị tốt về phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa, chất lượng dịch vụ được nâng lên, giá cước vận tải được kiểm soát chặt chẽ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý.
Ước doanh thu vận tải kho bãi tháng 01/2020 đạt 421,6 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ, trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 35,6 tỷ đồng, tăng 14,8%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 373,3 tỷ đồng, tăng 8,1%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ ước đạt 4,1 tỷ đồng, tăng 36,4%.
Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 01/2020 ước đạt 622,5 nghìn HK, tăng 5,9% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 44.780,6 nghìn HK.Km, tăng 10,6%.
Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 01/2020 ước đạt 4.259,7 nghìn tấn, tăng 37,5% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 173.388,6 nghìn tấn.km, tăng 12,6%.

II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Hoạt động văn hóa, thể thao và tuyên truyền
Các hoạt động văn hóa, thông tin trong tháng 01 năm 2020 đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh và của từng ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2019. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niện 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), mừng xuân Canh Tý. Đặc biệt, tối ngày 11/01/2020, đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thị xã Duy Tiên thuộc tỉnh Hà Nam cùng chương trình nghệ thuật hoành tráng với chủ đề “Duy Tiên - Âm vang hào khí - Khát vọng bay cao”.

2. Giáo dục
Toàn ngành giáo dục đang triển khai sơ kết, đánh giá xếp loại học kỳ I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2019 - 2020; tham gia các cuộc thi, hội thi cấp cơ sở và cấp tỉnh.
3. Y tế
Trong tháng, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được triển khai chủ động, tích cực, đạt hiệu quả. Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Canh Tý an toàn, ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thường trực 24/24 giờ trong những ngày Tết để xử lý kịp thời các ca cấp cứu, điều trị bệnh cho nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh đó, ngành Y tế chủ trì, phối kết hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng ăn uống, thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Mặt khác, giám sát chặt chẽ việc phòng, chống dịch bệnh, quản lý giá và chất lượng thuốc, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân.
Tình hình bệnh truyền nhiễm trong tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh: phát sinh 1 ca mắc bệnh chân tay miệng ở trẻ nhỏ; 1 ca mắc sởi; 3 ca sốt xuất huyết; 13 ca mắc quai bị; 79 ca thủy đậu; bệnh cúm phát sinh 1.063 ca.
 Công tác phòng chống HIV/AIDS: trong tháng 01/2020, số người nhiễm mới HIV phát hiện là 6 người, số chuyển thành AIDS 6 người, không có trường hợp nào tử vong do AIDS.
4. An ninh, trật tự
Theo Báo cáo của Công an tỉnh, tình hình tai nạn giao thông tháng 01 năm 2020 (từ 15/12/2019 đến 14/01/2020): toàn tỉnh xảy ra 6 vụ, hậu quả làm chết 6 người, bị thương 1 người.
 
 
Video tuyên truyền