Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 4
 Hôm nay: 155
 Tuần hiện tại: 576
 Tháng hiện tại: 20,485
 Tất cả: 178,564
Địa chỉ CTK Hà Nam
Các Quyết định về công tác tổ chức cán bộ năm 2022
23/02/2022 10:53:32 SA       340  Lượt xem
- Số: 18/QĐ-CTK về việc Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Lý Nhân kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

- Số: 17/QĐ-CTK về việc Điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Lan, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Lý Nhân, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã Duy Tiên kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

- Số: 16/QĐ-CTK về việc Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chất, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã Duy Tiên, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

- Số: 14/QĐ-CTK về việc Điều động bà Nguyễn Thị Hải Anh, Thống kê viên Chi cục Thống kê thành phố Phủ lý, đến nhận công tác tại Phòng Thu thập thông tin thống kê, Cục Thống Hà Nam kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

- Số: 13/QĐ-CTK về việc Điều động ông Tạ Quốc Phòng, Thống kê viên Chi cục Thống kê thị xã Duy Tiên, đến nhận công tác tại Chi cục Thống kê thành phố Phủ lý kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

- Số: 12/QĐ-CTK về việc Điều động và bổ nhiệm bà Đinh Thu Trang, Trưởng phòng Phòng thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng thống kê Kinh tế kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

- Số: 11/QĐ-CTK về việc Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Phòng thống kê Kinh tế giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng thống kê Tổng hợp kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Số: 9/QĐ-CTK ngày 15 tháng 02 năm 2022 về việc giao phụ trách Phòng Thu thập thông tin thống kê đối với ông Đinh Nguyên Sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 2022.
 
 
Video tuyên truyền