Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 1
 Hôm nay: 115
 Tuần hiện tại: 649
 Tháng hiện tại: 7,692
 Tất cả: 84,617
Địa chỉ CTK Hà Nam
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 CTK Hà Nam
01/02/2021 4:41:40 CH       256  Lượt xem
Hoàn thành Kế hoạch công tác đạt 98,61% xếp thứ 18/63 Cục Thống kê các tỉnh, thành phố vượt mức Nghị quyết; Đảm bảo thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương...
Chiều ngày 28/01/2021, Cục Thống kê Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Đại Dương - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; đồng chí Trịnh Văn Quân - Phó Cục trưởng; đồng chí Vũ Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Cục cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục Thống kê Hà Nam.
(Đ/c Vũ Đại Dương - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nam)
     Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021; Báo cáo công khai tài chính và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
(Đ/c Trịnh Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nam)
     Trong năm 2020, Cục Thống kê Hà Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 đề ra, điển hình như:
- Hoàn thành Kế hoạch công tác đạt 98,61% xếp thứ 18/63 Cục Thống kê các tỉnh, thành phố vượt mức Nghị quyết;
     - Đảm bảo thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương;
     - Công tác biên soạn, phổ biến thông tin thống kê có nhiều nét mới, tiến bộ hơn về nội dung, hình thức, phạm vi với điểm nổi bật là ấn phẩm đánh giá vị thế kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam so với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng; phân tích kết quả điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
     - Thực hiện thành công điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 và các cuôc điều tra thường xuyên.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đại Dương - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nam đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của cán bộ, công chức Cục Thống kê. Năm 2021 với nhiều nhiệm vụ quan trọng của Ngành, nhằm phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng chí chỉ đạo toàn thể công chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy sức sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, cụ thể:
     - Nâng cao chất lượng công tác thống kê, công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương; bám sát tình hình thực tiễn, thông tin từ cơ sở; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tỉnh để rà soát, phối hợp với các Vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê; các Sở, ngành liên quan của tỉnh để cung cấp thông tin đầu vào ước tính kịp thời số liệu kinh tế - xã hội 9 tháng và dự tính cả năm 2021 phục vụ Trung ương, địa phương;
 - Triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra định kỳ, chuẩn bị và thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021;
     - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc điều tra và Tổng điều tra; xử lý thông tin các cuộc điều tra đảm bảo chất lượng và theo đúng thời gian quy định.
     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thống kê nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, thiếu sót của cơ sở. Chủ động đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện chế độ báo cáo, tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở; bám sát chương trình kế hoạch thông tin của Tổng cục Thống kê giao.
     - Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để trao đổi, khai thác thông tin để đánh giá sát thực tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thông tin của các cấp, các Ngành và người dùng tin;
- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ theo mô hình mới, đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động công tác theo quy chế, quy định của Ngành;
- Quan tâm bảo vệ, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC. Phối kết hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời CBCC gặp hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện cho CBCC yên tâm công tác.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.
Tại Hội nghị, đã có 4 tham luận trực tiếp của các đơn vị: Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế Cục Thống kê; Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế Cục Thống kê; Ông Trương Duy Duyên, kế toán trưởng Cục Thống kê; Ông Trương Duy Bình, Công chức Phòng Thu thập thông tin Thống kê. Các tham luận đã nêu lên được những kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, những tồn tại, hạn chế và có những đề xuất, kiến nghị để giúp đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
(Đ/c Nguyễn Văn Vinh - Trưởng phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê Hà Nam)
(Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Trưởng phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê Hà Nam)
(Đ/c Trương Duy Duyên - Kế toán trưởng, Cục Thống kê Hà Nam)
(Đ/c Trương Duy Bình - Thống kê viên Phòng Thu thập thông tin Thống kê, Cục Thống kê Hà Nam)

     Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục cùng sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, người lao động, Cục Thống kê Hà Nam sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra.
 
 
Video tuyên truyền