Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 101
 Tuần hiện tại: 308
 Tháng hiện tại: 17,326
 Tất cả: 195,785
Địa chỉ CTK Hà Nam
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 CTK Hà Nam
24/01/2022 4:54:43 CH       444  Lượt xem
Sáng ngày 24/01/2022, Cục Thống kê Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022...
Sáng ngày 24/01/2022, Cục Thống kê Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Đại Dương - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; đồng chí Trịnh Văn Quân - Phó Cục trưởng; đồng chí Vũ Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Cục cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục Thống kê Hà Nam.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và nội dung thi đua năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Báo cáo công khai tài chính và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
     Trong năm 2021, Cục Thống kê Hà Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021 đề ra, điển hình như:
Hoàn thành Kế hoạch công tác đạt 98,67%, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Khối thi đua Tổng hợp đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
     - Đảm bảo thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.
     - Thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và các cuộc điều tra thường xuyên.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đại Dương - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nam đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của cán bộ, công chức Cục Thống kê trong năm 2021. Năm 2022 với nhiều nhiệm vụ quan trọng của Ngành, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, toàn thể công chức và người lao động cơ quan tiếp tục phát huy sức sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, cụ thể:
 - Bám sát tình hình thực tiễn, thông tin từ cơ sở; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 của tỉnh để rà soát, phối hợp với các Vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê và các Sở, ngành liên quan của tỉnh để cung cấp thông tin đầu vào ước tính kịp thời số liệu kinh tế - xã hội 9 tháng và dự tính cả năm 2022 phục vụ Trung ương, địa phương; Nâng cao chất lượng công tác thống kê, công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương;
 - Triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên;
  - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc điều tra và Tổng điều tra; xử lý thông tin các cuộc điều tra đảm bảo chất lượng và theo đúng thời gian quy định.
     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra thống kê nhằm phát hiện kịp thời các tồn tại, thiếu sót để khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp;
-  Triển khai cụ thể kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao, chủ động sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, tình hình thực hiện chế độ báo cáo, điều tra, minh bạch thông tin thống kê;
     - Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để trao đổi, khai thác thông tin để đánh giá sát thực tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thông tin của các cấp, các Ngành và người dùng tin;
- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ theo mô hình mới, đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động công tác theo quy chế, quy định của Ngành;
- Quan tâm bảo vệ, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC. Phối kết hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời CBCC gặp hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện cho CBCC yên tâm công tác.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.
     Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022. Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục cùng sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, người lao động, Cục Thống kê Hà Nam sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra.
 
 
Video tuyên truyền