Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 676
 Hôm nay: 201
 Tuần hiện tại: 201
 Tháng hiện tại: 8,297
 Tất cả: 150,959
Địa chỉ CTK Hà Nam
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội tháng 9 năm 2023 tỉnh Hà Nam
STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 9/2023 % tăng/giảm
So cùng kỳ
1 Dân số trung bình Người 885.914 +0,9
2 Tổng sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm Nghìn tấn 74,2 +1,2
3 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 112,6 +12,6
4 Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện Tỷ đồng 30.382,6 +7,1
5 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 34.594,4 +16,6
6 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % 102,43 +2,43
7 Vận chuyển hành khách Triệu HK 5,2 +26,1
8 Vận chuyển hàng hóa Triệu tấn 47,8 +48,0
9 Tai nạn giao thông Vụ 206 +178,4
 
Video tuyên truyền