Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 95
 Hôm nay: 202
 Tuần hiện tại: 1,312
 Tháng hiện tại: 12,679
 Tất cả: 212,997
Địa chỉ CTK Hà Nam
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội tháng 3 và Quý I năm 2024 tỉnh Hà Nam
STT Chỉ tiêu ĐVT Quý I/2024 % tăng/giảm
So cùng kỳ
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 117,16 +17,16
2 Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện Tỷ đồng 9.823,3 +8,4
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 13.054,6 +10,1
4 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % 103,56 +3,56
5 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 1.788,8 +2,0
6 Tai nạn giao thông Vụ 72 +28,6
 
Video tuyên truyền