Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 4
 Hôm nay: 71
 Tuần hiện tại: 278
 Tháng hiện tại: 17,296
 Tất cả: 195,755
Địa chỉ CTK Hà Nam
Số kí hiệu:                        944/QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               03/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực:   04/10/2022
Số kí hiệu:                        05/CT-UBND
Ngày ban hành:               22/08/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực:   22/08/2022
Số kí hiệu:                        648/QĐ-TCTK
Ngày ban hành:               16/06/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực:   16/06/2022
Số kí hiệu:                        10/QĐ-CTK
Ngày ban hành:               16/02/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực:  
Số kí hiệu:                        14/QĐ-CTK
Ngày ban hành:               24/02/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực:   24/02/2021
Số kí hiệu:                        1/QĐ-CTK
Ngày ban hành:               04/01/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực:   04/01/2021
Số kí hiệu:                        22/QĐ-CTK
Ngày ban hành:               15/03/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực:   15/03/2021
Số kí hiệu:                        13/QĐ-CTK
Ngày ban hành:               24/02/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực:   24/02/2021
Số kí hiệu:                        26/QĐ-CTK
Ngày ban hành:               06/04/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực:   06/04/2021
Số kí hiệu:                        55/QĐ-CTK
Ngày ban hành:               09/10/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực:   09/10/2020
Số kí hiệu:                        774/QĐ-TTg
Ngày ban hành:               05/6/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực:  
Số kí hiệu:                        30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:               05/03/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực:   05/03/2020
Số kí hiệu:                        99/TTTH-CNPM
Ngày ban hành:               25/3/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực:   25/3/2020
Số kí hiệu:                        350/TCTK-PPCĐ
Ngày ban hành:               18/3/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực:   18/3/2020
Số kí hiệu:                        97/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:               01/07/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực:   01/07/2016
Số kí hiệu:                        95/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:               01/07/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực:   01/07/2016
Số kí hiệu:                        Luật số: 04/2003/QH11
Ngày ban hành:               23/11/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực:   01/07/2016
<<    <
1 
>    >>
 
 
Video tuyên truyền