Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 2
 Hôm nay: 87
 Tuần hiện tại: 294
 Tháng hiện tại: 17,312
 Tất cả: 195,771
Địa chỉ CTK Hà Nam
LỊCH SỬ CỤC THỐNG KÊ HÀ NAM

Ngay sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 06/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL Thành lập Nha Thống kê Việt Nam trong Bộ Quốc dân Kinh tế - tiền thân của ngành Thống kê Việt Nam ngày nay.
          Ngày 20/2/1956, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 695/QĐ-TTg quy định về tổ chức Cục Thống kê trung ương, các cơ quan Thống kê địa phương và các tổ chức Thống kê các Bộ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cục Thống kê Trung ương và các cơ quan Thống kê ở các địa phương là một hệ thống thống nhất, tập trung.
          Tháng 3/1956, Ban Thống kê tỉnh Hà Nam đựơc thành lập, đây là tổ chức thống kê đầu tiên của tỉnh, tiền thân của Cục Thống kê tỉnh Hà Nam ngày nay.
          Theo Nghị định số 142-TTg ngày 8/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định lại tổ chức, nhiệm vụ của các cơ quan thống kê các cấp, các ngành. Bộ máy thống kê cấp tỉnh có Chi cục Thống kê, cấp huyện có Phòng Thống kê và cấp xã có Ban Thống kê.
Chi cục Thống kê tỉnh, Phòng Thống kê huyện, Ban Thống kê xã là cơ quan chuyên môn của Ủy ban hành chính địa phương, chịu sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính cùng cấp đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan Thống kê cấp trên.
          Thực hiện Nghị quyết số 103-NQ-TVQH ngày 21/4/1965 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn hợp nhất 02 tỉnh Nam Định và Hà Nam thành tỉnh mới Nam Hà. Ngày 28/6/1965, Uỷ ban Hành chính tỉnh Nam Hà ra Quyết định số 192/QĐ hợp nhất 02 Chi cục thống kê tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam thành Chi cục Thống kê tỉnh Nam Hà.
           Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá V ngày 27/12/1975 tỉnh Nam Hà hợp nhất với tỉnh Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh. Ngày 14/02/1976, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê đã ra Quyết định số 45/TCTK-TCCB thành lập Chi cục Thống kê Hà Nam Ninh trên cơ sở hợp nhất 02 Chi cục Thống kê Nam Hà và Ninh Bình.
          Ngày 26/12/1991, Quốc hội khoá VIII kỳ họp thứ 10 đã quyết định chia tách tỉnh Hà Nam Ninh thành 02 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình, Cục Thống kê Hà Nam Ninh được tách thành 02 Cục Thống kê Nam Hà và Ninh Bình đi vào hoạt động từ 01/4/1992.
          Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá IX ngày 06/11/1996 chia tách địa giới hành chính, tỉnh Nam Hà thành 02 tỉnh. Ngày 06/12/1996, Tổng cục Thống kê đã ra Quyết định số 593/TCTK-TCCB về việc giải thể Cục Thống kê Nam Hà và Thành lập 02 Cục Thống kê tỉnh Nam Định và Hà Nam. Sau 32 năm hợp nhất với Cục Thống kê tỉnh Nam Định và Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam được tái lập và đi vào hoạt động từ 01/01/1997.
           Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thống kê Hà Nam cũng có sự thay đổi cho phù hợp. Đến nay, cơ cấu tổ chức Cục Thống kê tỉnh Hà Nam thực hiện theo mô hình 7 phòng gồm: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Phòng Thống kê Nông nghiệp, Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Phòng Thống kê Thương mại, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Thanh tra Thống kê và 6 Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã.
          Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, ghi nhận kết quả phấn đấu và thành tích đạt được của ngành Thống kê Hà Nam, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.
1.Huân chương lao động hạng nhất: 1985,1995
2. Huân chương lao động hạng nhì: các năm 1975, 1976, 1981
3. Huân chương lao động hạng ba: các năm 1968,1977,1979, 1982, 2003,2005

4. Cờ thi đua Chính phủ: các năm: 1977, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1991, 2003, 2005
5. Bằng khen thủ tướng: các năm 1968, 2000

          
Video tuyên truyền