Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 7
 Hôm nay: 137
 Tuần hiện tại: 558
 Tháng hiện tại: 20,467
 Tất cả: 178,546
Địa chỉ CTK Hà Nam
Hướng dẫn nhập tin các phiếu điều tra TĐT Kinh tế 2021
25/02/2021 7:41:19 SA       409  Lượt xem
1 Nhập Phiếu doanh nghiệp TĐTKT năm 2021

2 Tra cứu mã sản phẩm TĐTKT năm 2021

3 Nhập tin Phiếu sự nghiệp, hiệp hội TĐTKT năm 2021


4 Nhập tin phiếu cá thể TĐTKT năm 2021

5 Hướng dẫn cài đặt phần mềm nhập tin tôn giáo TĐTKT năm 2021

6 Hướng dẫn nhập tin CAPI Tôn giáo TĐTKT năm 2021

7 Hướng dẫn trang web tác nghiệp Tôn giáo TĐTKT năm 2021


 
 
 
Video tuyên truyền