Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 9
 Hôm nay: 160
 Tuần hiện tại: 581
 Tháng hiện tại: 20,490
 Tất cả: 178,569
Địa chỉ CTK Hà Nam
Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh
06/09/2023 3:46:28 CH       125  Lượt xem
Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh.
(Dự thảo)
   
I - DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh [XemDownload]

II - HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH

Danh mục các Sở, Ban, Ngành Cấp tỉnh thực hiện báo cáo Thống kê:

1- Sở Tài nguyên và Môi trường [XemDownload]

2- Sở Khoa học và Công nghệ [XemDownload]

3- Sở Giáo dục và Đào tạo [XemDownload]

4- Sở Thông tin và Truyền thông [XemDownload]

5- Sở Y tế [XemDownload]

6- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch [XemDownload]

7- Sở Nội vụ [XemDownload]

8- Sở Tư pháp [Xem, Download]

9- Công an tỉnh [XemDownload]

10- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh [XemDownload]

11- Tòa án nhân dân tỉnh [XemDownload]

12- Ban Tổ chức Tỉnh ủy [XemDownload]

13- Sở Tài chính [Xem, Download]

14- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam [XemDownload]

15- Bảo hiểm Xã hội tỉnh [XemDownload]

16- Sở Công Thương [XemDownload]

17- Sở Xây dựng [XemDownload]

18- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [XemDownload]

19- Sở Kế hoạch và Đầu tư [XemDownload]

20- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội [XemDownload]

21- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển [XemDownload]

22- Ban quản lý khu công nghiệp [XemDownload]

23- Các Sở và đơn vị tương đương, Ban Quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh [XemDownload]
 
 
 
Video tuyên truyền