Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 54
 Hôm nay: 257
 Tuần hiện tại: 550
 Tháng hiện tại: 14,713
 Tất cả: 202,661
Địa chỉ CTK Hà Nam
Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Xã
07/09/2023 2:14:07 CH       190  Lượt xem
Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Xã.
 
   
I - DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp xã [XemDownload]

II - HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

Biểu mẫu cấp xã thực hiện báo cáo Thống kê:
[XemDownload]
 
 
Video tuyên truyền