Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 104
 Hôm nay: 172
 Tuần hiện tại: 1,282
 Tháng hiện tại: 12,649
 Tất cả: 212,967
Địa chỉ CTK Hà Nam
29/05/2024 5:02:23 CH       223  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 năm 2024
02/05/2024 10:16:58 SA       195  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4 năm 2024
29/03/2024 4:23:04 CH       261  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 3 và quý I năm 2024
28/02/2024 3:26:39 CH       432  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 năm 2024
29/01/2024 9:48:29 SA       294  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2024
29/12/2023 9:48:40 SA       711  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2023
28/11/2023 10:14:02 SA       361  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 năm 2023
27/10/2023 10:45:55 SA       328  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 năm 2023
28/09/2023 2:25:21 CH       377  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 9 năm 2023
29/08/2023 4:00:16 CH       315  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2023
28/07/2023 11:12:24 SA       223  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 năm 2023
29/06/2023 11:06:33 SA       336  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2023
29/05/2023 2:56:50 CH       13665  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 năm 2023
28/04/2023 4:12:52 CH       727  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4 năm 2023
28/03/2023 4:01:41 CH       4401  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I năm 2023
28/02/2023 9:02:59 SA       779  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 năm 2023
29/01/2023 2:53:57 CH       591  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2023
29/12/2022 3:33:43 CH       1555  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Hà Nam năm 2022
29/11/2022 3:25:14 CH       783  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 năm 2022
28/10/2022 3:14:57 CH       984  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 năm 2022
29/09/2022 3:25:38 CH       1074  Lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022
29/08/2022 3:14:16 CH       844  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2022
28/07/2022 2:04:27 CH       1021  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 năm 2022
29/06/2022 10:16:51 SA       13819  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022
29/03/2022 4:12:53 CH       2060  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I năm 2022
<<    <
1  2 
>    >>
 
 
Video tuyên truyền