Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 3
 Hôm nay: 68
 Tuần hiện tại: 275
 Tháng hiện tại: 17,293
 Tất cả: 195,752
Địa chỉ CTK Hà Nam
28/02/2024 3:26:39 CH       22  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 năm 2024
29/01/2024 9:48:29 SA       121  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2024
29/12/2023 9:48:40 SA       337  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2023
28/11/2023 10:14:02 SA       252  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 năm 2023
27/10/2023 10:45:55 SA       262  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 năm 2023
28/09/2023 2:25:21 CH       312  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 9 năm 2023
29/08/2023 4:00:16 CH       272  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2023
28/07/2023 11:12:24 SA       184  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 năm 2023
29/06/2023 11:06:33 SA       293  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2023
29/05/2023 2:56:50 CH       13591  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 năm 2023
28/04/2023 4:12:52 CH       658  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4 năm 2023
28/03/2023 4:01:41 CH       4348  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I năm 2023
28/02/2023 9:02:59 SA       726  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 năm 2023
29/01/2023 2:53:57 CH       551  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 năm 2023
29/12/2022 3:33:43 CH       1438  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Hà Nam năm 2022
29/11/2022 3:25:14 CH       734  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 năm 2022
28/10/2022 3:14:57 CH       936  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 năm 2022
29/09/2022 3:25:38 CH       1017  Lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022
29/08/2022 3:14:16 CH       807  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2022
28/07/2022 2:04:27 CH       947  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 năm 2022
29/06/2022 10:16:51 SA       13763  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022
29/03/2022 4:12:53 CH       979  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I năm 2022
28/02/2022 3:06:24 CH       513  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 2 năm 2022
29/01/2022 3:27:08 CH       501  Lượt xem
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 năm 2022
29/12/2021 7:43:16 CH       1244  Lượt xem
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 5 năm (2021-2025) diễn ra trong bối cảnh cả thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức...
<<    <
1  2 
>    >>
 
 
Video tuyên truyền