Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 53
 Hôm nay: 251
 Tuần hiện tại: 544
 Tháng hiện tại: 14,707
 Tất cả: 202,655
Địa chỉ CTK Hà Nam
Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Huyện
07/09/2023 11:29:10 SA       249  Lượt xem
Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp Huyện.
 
   
I - DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp huyện [XemDownload]

II - HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN


Biểu mẫu các phòng, ban cấp huyện thực hiện báo cáo Thống kê:
[Xem, Download]
 
 
Video tuyên truyền