Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 97
 Hôm nay: 195
 Tuần hiện tại: 1,305
 Tháng hiện tại: 12,672
 Tất cả: 212,990
Địa chỉ CTK Hà Nam
Số kí hiệu:                        774/QĐ-TTg
Ngày ban hành:               05/6/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực:  
 
Số kí hiệu:                        36/2018/QH14
Ngày ban hành:               01/7/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực:   01/7/2019
Số kí hiệu:                        27/2023/QH15
Ngày ban hành:               08/01/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực:   08/01/2024
Số kí hiệu:                        59/2020/QH14
Ngày ban hành:               28/6/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực:   28/6/2020
Số kí hiệu:                        61/2020/QH14
Ngày ban hành:               8/7/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực:   8/7/2020
Số kí hiệu:                        22/2023/QH15
Ngày ban hành:               31/7/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực:   31/7/2023
<<    <
1  2  3 
>    >>
Video tuyên truyền